S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular

    Filtreler uluslararası standartlara göre sınıflandırılırlar. Hava filtreleri partikül ve gaz filtreleri olmak üzere iki grupta incelenebilir; Her iki grup içinde hem bölgesel hem de Uluslararası (ISO) standartları bulunmaktadır. Ortam havası partikül filtreleri de iki gruba ayrılmıştır; Kaba ve ince partikül filtreleri ISO 16890 standardına göre, mikron altı partikül filtreleri EN 1822 ve ISO […]

    Toplu insan yaşamın olduğu her yerde kirleticilerin seviyesi ölçülmeli ve ihtiyaca göre filtre edilmelidir. Filtre seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Başlangıç basınç kaybı Toz tutma kapasitesi Ortalama basınç düşümü Toplam kullanım döngü maliyeti (LLC). Ortama uygun filtrenin kullanıldığından emin olmak

    EN 1822: Hava filtreleri- Yüksek verimli (hepa ve ulpa) standardı. EPA, HEPA ve ULPA filtrelerin üretim ve test yöntemlerini tarif eder. Bu standart ISO 29463 uluslar arası standardının yayınlanması ile geçerliliğini yitirmiştir. Ancak standartlar çok benzer olduğundan EN 1822 sınıflandırmaları sektörde güncelliğini devam ettirmektedir.

    Filtreler havada bulunan partikülleri boyutlarına göre filtre etmeleri için tasarlanır ve üretilirler. Hedef partikül boyutlarındaki filtre etme kabiliyetleri verimliliğini gösterir. Örneğin, H13 bir hepa filtre mikron altı partikülleri MPPS boyutlarında en az %99,95 oranında filtre etmesi için üretilir.

    ISO 16890: Air filters for general ventilation; Genel ortam havalandırma filtreleri standardıdır. Kaset filtre gibi kaba ve torba filtreler gibi hassas filtreler için kullanılan bir standarttır. TS EN ISO 29463: High-efficiency filters and filter media for removing particles in air;Hepa filtreler gibi yüksek verimlilikteki filtreler için kullanılan standarttır

    Havada bulunan büyük partiküllerin hassas filtreleri hızlı bloke etmemesi için göreceli olarak ucuz ön filtreler filtreleme kademesinin önünde kullanılır.

    İç hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü(WHO) verilerine göre bazen dış havaya göre 10 kat daha kirli olabiliyor. Ayrıca Şehirde yaşayan insanların zamanlarının %90’ ından fazlası kapalı ortamlarda geçiyor.İç hava hem partikül hem de gaz kirleticiler tarafından kirletilir. İç ortamda kullandığımız parke, Tekstil, PVC gibi yüzlerce endüstriyel ürün nedeniyle çok hızlı kirlenmektedir. Bunun için […]

    Medya filtrenin havayı filtre eden elemanıdır. Filtre sınıfına ve üretim şekline göre sentetik elyaf, Poliüretan, cam elyaf ve mikro cam elyaf hammaddeden imal edilmiş olabilir.

    Filtreler basınç kaybı yaratarak fanın fazla enerji tüketmesi bakımından bir havalandırma sistemindeki en önemli elamanlardandır. Hava filtreden geçerken bir engel ile karşılaşmış olurlar. Filtrenin kalitesine göre bu direnç değişiklik göstermektedir. Filtreler üretilirken filtre sınıfına göre standart ölçülerde sıfırdan nominal hava debisine kadar çeşitli ara değerlerde test edilerek, her debi noktasındaki basınç belirlenir. Bu […]

    Filtre ömrü kullanılan ortama ve filtre kademesi seçimine göre değişiklik gösterir. Kaset ön filtreler sonraki kademelerde bulunan filtrelere göre daha erken kirlenir. Filtre ömürleri aynı sektörde bile bulunduğu ortam ve filtre seçimine göre farklılıklar gösterir. Örneğin, Ankara’da bir çimento fabrikası yakınında bulunan bir Hastane ile Antalya’da kırsal’da bulunan bir hastanenin filtreleri farklı zamanlarda […]

    Filtreler monte edilirken, havanın medyadan geçmesi için kasa kenarların montaj kasalarına sızdırmaz bir şekilde monte edilmesi gerekir.Hepa filtrelerin medyaları çok hassastır. Yüzey korumasız filtrelerde medyaya en ufak bir baskı bile çatlama ve kırılmalara neden olacağından kasa kenarlarından tutularak montaj yapılmalıdır. Hepa filtreler genellikle 4 köşeden sıkıştırma pağoçları ile vidalama yapılarak monte edilir. Her […]

    Havalandırma sistemlerinde hava filtrelerinin önemi, iç mekanlardaki hava kalitesinin iyileştirilmesi, sağlığın korunması, ekipmanların verimliliğinin arttırılması ve iş yerindeki güvenliğin sağlanması vb. gibi bir dizi faktöre dayanır. Doğru filtrelerin seçimi, düzenli bakımı ve zamanında değiştirilmesi, havalandırma sistemlerinin etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. İç hava kalitesini arttırır: Havalandırma sistemleri, iç mekanlardaki havayı dışarıdan […]

Yağ Yakalama Kapasitesi: Metalik yağ tutucu filtreler, mutfak santrallerinde havadaki yağ partiküllerini mekanik olarak yakalayarak ortadan kaldırır. Yağın santral içinde birikmesini ve hava kanallarına, fanlara veya diğer ekipmanlara zarar vermesini önler. Aynı zamanda yangın riskini azaltır, çünkü yağın birikmesiyle oluşabilecek yangın tehlikesini engeller. Uzun Ömür ve Dayanıklılık: Metalik yağ tutucu filtreler, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. […]

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ister misiniz?