Teknik Bilgiler

Teknik Bilgiler

İÇ HAVA KALİTESİ (IAQ)
İç Hava Kalitesinden (IAQ) bahsettiğimizde, bina ve yapıların iç mekanlarındaki hava kalitesini orada bulunan kişilerin sağlık ve konforu ile ilintili ölçütlerle tanımlarız. İç Hava Kalitesi mikrobik kirleticilerden (mantarlar, bakteriler), gazlardan (karbon monoksit, radon, uçucu organik bileşikler gibi), hava yolu ile yayılan parçacıklardan (duman ve toz) ve sağlığa olumsuz etkisi olabilecek diğer tüm elementlerden etkilenir.
Hava kalitesini iyileştirmek için uygun materyallerin seçimi (bileşenlerini salıvermeyen sentetikler ya da monomerler), ortama uygun donanımla çalışmak (aspiratör davlumbazı altında yemek pişirmek gibi) ve kirleticilerin etkisini azaltabilecek şekilde odaların doğal ya da kontrollü havalandırılması gibi çeşitli yöntemler mevcuttur.

KAPALI ORTAMLARDA KİRLİLİK
İç hava kirliliği, açık havada doğal olarak bulunmayan kimyasal, fiziki ya da biyolojik kirleticilerin kapalı mekanların havasında bulunması durumu olarak tanımlanmaktadır.
Bu tip kirlenmeler kişilerin hareketliliğinden, çalışanların meslekli faaliyetlerinden, inşaat malzemelerinden, mobilya ve dekorasyondan eşyalarından, kullanılan özel temizlik yöntem ve ürünlerinden, canlıların metabolizma faaliyetlerinden ve de yanma işleminden kaynaklanabilir.
İç hava kirleticilerine maruz kalmanın sağlığa etkileri konusundaki en hassas kişiler yaşlılar, çocuklar ile kalp ve ciğer hastalıklarına sahip kişilerdir.

HAVA KALİTESİ ve SAĞLIK
Bazı çalışmaların kapalı mekanlarda kirliliğe maruz kalınması ile akciğer kanseri, alerji ve enfeksiyonlar gibi solunum sorunlarının başlangıçları arasında güçlü bir ilişkinin varlığını gösterdiğini önemle belirtmek gerekir. Hasta Bina Sendromu (SBS), dışarıdan taze hava sağlamayan mekanik bir havalandırma ve merkezi klima sistemi ile donatılmış modern ya da yakın zamanlarda yenilenmiş ofis, okul, hastane, huzurevi ve konutlarda ikamet eden çok sayıda kişide görülebilen iyi tanımlanmış bir belirti grubu ile kendini gösterir. Hasta Bina Sendromu, çoğunlukla solunum ile ilgili, burun tıkanması, göğüste darlık hissi, ciltte kuruluk, baş ağrısı ve yorgunluk gibi çok ciddi olmayan belirtilerle kendini gösterir ancak çalışanların ve öğrencilerin devamsızlığı yanında iş ve öğrenme kalitesinde düşüşe sebep olur. Bu konuyla ilgili olarak açık bir etiyolojiye sahip ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde kapalı ortamlarda geçirilen zamanla bağlantılı olan “Binalarla İlintili Hastalıklar”a dikkat çekmek isteriz. Onlar da; Pontiac Humması (Grip benzeri), Lejyoner Hastalığı (akciğer enfeksiyonu), Alveolitis, Rinit, Sinüzit, Nemlendirici Hummasıdır (Organic Dust Toxic Syndrome). Toksik Ev Sendromu (THS) insanların sağlığını evdeki düşük hava kalitesi nedeniyle kötüleştirerek kanser ve kalp hastalıkları riskini artırması ile kendini gösterir. Tam da bu nedenle uzmanlar, insanları evlerine yeterli miktarda yapay havalandırma sağlamalarının önemi konusunda uyarmaktadırlar.
General Filter Havak, 2008’den bu yana konutlarda, sanayide ve hastane ortamlarında en yüksek hava kalitesini sunacak hava filtreleri ve sistemler üretmektedir.

YEŞİL OLMANIN ÖNEMİ
Filtreleme sektöründe faaliyet gösterdiğimizden, General Filter Havak için çevrenin korunmasını bir öncelik ve temel değer saymamız çok doğal.
Çevre dostu iyi uygulamaları araştırma, geliştirme ve hassas ayarlama konularına odaklanmak artık DNA’mıza işlemiştir. General Filter Havak, düşük enerji etkisine sahip ürünler üretmeye özen gösterir.
Bu nedenledir ki son kullanıcının daha iyi enerji performansına sahip, çevre dostu ve dolayısı ile daha ekonomik olan ürünü alması kendi yararınadır. Ayrıca, toplumun bakış açısından da çevrenin korunması, iyileştirilmiş enerji performansı ve düşük tüketim konularında da faydalar sağlanacaktır.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ister misiniz?