İK Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

GFH sektöründe Yaratıcılık / Şeffaflık / Dürüstlük / İnsana ve Çevreye Saygı / Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu / Mükemmeliyet / Rekabetçilik / Güvenilirlik değerlerini ön planda tutan ve yönetimin her adımında bu değerleri benimseyen çalışanları ile yola devam etmek üzere çalışmalarını yürütmektedir.

Sermaye, makine-ekipman ve insan kaynağındaki verimliliğe önem veren yalın bir organizasyon olan GFH, karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu, katılımcılığın değer gördüğü, proaktif iletişim kanallarının açık ve şeffaf olduğu bir firma olma hedefini benimsemiştir.

İnsan kaynakları yönetimi anlayışımız, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.

Etik kurallar

Şirket çalışanlarımız, görevlerini yerine getirirken “İş Etiği İlkelerine” uymak zorundadır. Bu sorumluluk bilinci ile “Sektör İş Etik İlkeleri”ni uyguluyoruz.

İşe Alım ve performans değerlendirme yaklaşımı

Mevcut pozisyonlara en yetkin ve şirket kültürümüze uygun adaylar değerlendirmeye alınmakta; cinsiyet, dil, din ve ırk ayrımı yapılmaksızın yönetilmekte ve her bir adayımızın eşit fırsatlarda değerlendirilmektedir.
Tüm çalışanlarımız için; firmamız ortak hedeflerimiz doğrultusunda

• Başarılı performansı ödüllendirmekte
• Yüksek iş performansının sürdürülmesini desteklenmekte
• Çalışanlarımızın kariyer planlarına kaynak sağlamakta
• Gelişim fırsatlarını ortaya çıkarmaya çalışmaktadır.
Tüm bu süreçler adil ve şeffaf yöntemlerle; performans değerlendirmesi kapsamında yapılmaktadır.

Ücret yönetimi yaklaşımı
Çalışanlarımızın yetkinlikleri, performansları, ekonomik veriler ve sektörel trendler doğrultusunda, yenilenen ve gelişen şartlara uyumlanarak Ücret Politikamız belirlenmektedir.