Çevre ve Enerji Politikası

Temiz Hava Herkese, Her Yere

GFH, Çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde bir firma olarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır.
Stratejik yönetimin temel unsurlarından biri olarak algıladığı bu yaklaşımı, faaliyetlerinin her aşamasında dikkate almaktadır.
Sürdürülen çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

  • Çevresel etkileri azaltmaya yönelik üretim tekniklerinin kullanılması
  • Etkin enerji ve kaynak yönetimi
  • Yakıt ve hammadde alternatiflerinin değerlendirilmesi
  • Atık geri kazanımı ve geri dönüşümü faaliyetlerinin yaygınlaştırılması

Bu kapsamda; doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri dönüşüm ve kazanımı artırmayı, çevre ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

 

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ister misiniz?