Ürünler

ÖN FİLTRELEME

ISO 16890 standardının ISO KABA sınıfına göre üretilen bu filtreler, havalandırma ve klima tesisatlarında daha hassas filtreleri korumak için ilk kademe filtre olarak kullanılır.

HASSAS FİLTRELEME

ISO 16890 standardına göre ePMx verimlilik sınıflarında üretilen bu filtreler, konfor klima tesisatlarında son filtre olarak ve HEPA filtre sistemlerinde HEPA filtreden önce kullanılır.

MUTLAK FİLTRELEME

Günümüzde elde edebildiğimiz en yüksek partikül filtreleme seviyesidir. Bu seri gamımızdaki, EN1822-1:2019 Avrupa standardının “E” sınıfına giren yarı-mutlak filtrelerin ve “H” sınıfına giren mutlak filtrelerin tümünü içerir.

MOLEKÜLER FİLTRELEME

Buraya kadar sınıflandırılan filtreler, yüksek  verimliliklerine rağmen uçucu veya gaz fazındaki maddelerden kaynaklanan kirlilik karşısında
hiçbir şey yapamazlar.

AKSESUARLAR ve SİSTEMLER

Filtreler, kendilerinden beklenen performansın alınabilmesi için kullanıldıkları cihaz ve alanlarda uygun montaj ve sıkıştırma donanımları ile birlikte kullanılmalıdırlar.

HAVA TEMİZLEME CİHAZLARI

TEMİZ HAVA, HERKESE
HER YERE

General Filter Havak / Ürün Katalog