ISO 14644-1:2016

Temiz Odalar ve ilgili kontrollü ortamlar – Partikül yoğunluğuna göre hava temizliği sınıflandırması

ISO 14644 standardı, temiz odaların ve bitişiklerinde yer alan kirlilik kontrollü ortamların hava temizliğinin sınıflandırılmasını
kapsar. Bu standarda göre sınıflandırma sadece havadaki asılı partikül yoğunluğu esas alınarak yerine getirilir. Dahası, bu
standarda göre sınıflandırmaya temel alınan parçacıklar, boyutları 0,1 ile 5 mikron arasında olanlardır.