UNI 10399

Sağlık Amaçlı Aerolik Sistemler

Sistemlerin sınıflandırılmasını, işletim sırasındaki referans miktarların değerlerini ve asgari gereksinimlerin tanımlarını
sağlar. İnsan konforu için tasarlanmış ve aşağıdakiler hariç, kapalı binalara inşa edilmiş aerolik sistemler için
uygulanmaktadır;
• Sınai etkinlikler veya zanaat işleri için kullanılan binalarda kışın kullanılan iklimlendirme sistemleri (UNI 8852
kapsamında olanlar).
• Kolay bozulabilen ürünleri koruma amaçlı ve/veya özel endüstriyel üretim süreçleri için uygun koşulların sağlanması
gibi diğer amaçlarla tasarlanan sistemler.
• Sadece kışları ısıtma ve yazları soğutma için kullanılan ve dışarıdan hiç hava taşımayan sistemler.

UNI 10339’a göre tavsiye edilen filtreler

Mevcut UNI 10339’dan farklı olarak, revize versiyonu asgari filtreleme sınıfını sadece binanın kullanım amacını esas alarak
değil arzulanan iç hava kalitesi ve temin edilebilen dış havanın kalitesine göre belirler. Dahası, bilinen belirli kirleticilerin
mevcudiyetinde, ilave havalandırma döngüsü ile ilgili kirlilik giderici sistemin bu kirleticiler üzerinde sertifikalandırılmış
etkinliğe sahip en az bir filtre içermesi gerekmektedir. UNI 10339 standardı filtre değişim zamanlarını için de göstergeler
sunar.
“Mekanik partikül filtrelerinin değişimlerinde genellikle nihai yük kayıpları ile beliren tıkanma durumu baz alınır. Bununla
birlikte, hijyenik nedenlerden ötürü ön filtreler ve filtreler mevcut yasal düzenlemeler ve üreticinin talimatları uyarınca
düzenli olarak kontrol edilmeli ve biyolojik kirlenme meydana geldiğinde, yük kayıpları halen kabul edilebilir sayılsa da
değiştirilmelidirler.”