Filtreler basınç kaybı yaratarak fanın fazla enerji tüketmesi bakımından bir havalandırma sistemindeki en önemli elamanlardandır. Hava filtreden geçerken bir engel ile karşılaşmış olurlar. Filtrenin kalitesine göre bu direnç değişiklik göstermektedir. Filtreler üretilirken filtre sınıfına göre standart ölçülerde sıfırdan nominal hava debisine kadar çeşitli ara değerlerde test edilerek, her debi noktasındaki basınç belirlenir. Bu değerler X ve Y eksenli bir grafik üzerine yerleştirilerek bir basınç-debi eğrisi oluşturulur. Bu eğriler filtre medyasına ve sınıfına göre özgün bir eğridir.