Verimlilik filtre türüne ve sınıfına göre değişmektedir. Bu da ilgili filtre standartlarında tarif edilmiştir.