Filtreler uluslararası standartlara göre sınıflandırılırlar. Hava filtreleri partikül ve gaz filtreleri olmak üzere iki grupta incelenebilir; Her iki grup içinde hem bölgesel hem de Uluslararası (ISO) standartları bulunmaktadır.

Ortam havası partikül filtreleri de iki gruba ayrılmıştır; Kaba ve ince partikül filtreleri ISO 16890 standardına göre, mikron altı partikül filtreleri EN 1822 ve ISO 29463 standartlarına göre sınıflandırılarak üretilmektedir. Yine aynı şekilde moleküler fitreler için de farklı standartlar mevcuttur.

Örnek için video yeri