İç hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü(WHO) verilerine göre bazen dış havaya göre 10 kat daha kirli olabiliyor. Ayrıca Şehirde yaşayan insanların zamanlarının %90’ ından fazlası kapalı ortamlarda geçiyor.
İç hava hem partikül hem de gaz kirleticiler tarafından kirletilir. İç ortamda kullandığımız parke, Tekstil, PVC gibi yüzlerce endüstriyel ürün nedeniyle çok hızlı kirlenmektedir. Bunun için kapalı ortamların havasının filtre edilmesi insan sağlığı ve üretim prosesi güvenliği açısından son derece önemlidir.