İşletmenin yaptığı işe göre iç hava kalitesi kontrol altında tutulmalıdır. Örneğin bir hastanede En az H13 hava filtresi kullanılarak hava kalitesi kontrol edilirken bir ofis ortamında ePMx Hassas filtrelerin kullanılması yeterli olmaktadır.