Sıkca Sorulan Sorular

Yağ Yakalama Kapasitesi: Metalik yağ tutucu filtreler, mutfak santrallerinde havadaki yağ partiküllerini mekanik olarak yakalayarak ortadan kaldırır. Yağın santral içinde birikmesini ve hava kanallarına, fanlara veya diğer ekipmanlara zarar vermesini önler. Aynı zamanda yangın riskini azaltır, çünkü yağın birikmesiyle oluşabilecek yangın tehlikesini engeller. Uzun Ömür ve Dayanıklılık: Metalik yağ tutucu filtreler, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. […]

    Havalandırma sistemlerinde hava filtrelerinin önemi, iç mekanlardaki hava kalitesinin iyileştirilmesi, sağlığın korunması, ekipmanların verimliliğinin arttırılması ve iş yerindeki güvenliğin sağlanması vb. gibi bir dizi faktöre dayanır. Doğru filtrelerin seçimi, düzenli bakımı ve zamanında değiştirilmesi, havalandırma sistemlerinin etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. İç hava kalitesini arttırır: Havalandırma sistemleri, iç mekanlardaki havayı dışarıdan […]

    Filtreler monte edilirken, havanın medyadan geçmesi için kasa kenarların montaj kasalarına sızdırmaz bir şekilde monte edilmesi gerekir.Hepa filtrelerin medyaları çok hassastır. Yüzey korumasız filtrelerde medyaya en ufak bir baskı bile çatlama ve kırılmalara neden olacağından kasa kenarlarından tutularak montaj yapılmalıdır. Hepa filtreler genellikle 4 köşeden sıkıştırma pağoçları ile vidalama yapılarak monte edilir. Her […]

    Filtre ömrü kullanılan ortama ve filtre kademesi seçimine göre değişiklik gösterir. Kaset ön filtreler sonraki kademelerde bulunan filtrelere göre daha erken kirlenir. Filtre ömürleri aynı sektörde bile bulunduğu ortam ve filtre seçimine göre farklılıklar gösterir. Örneğin, Ankara’da bir çimento fabrikası yakınında bulunan bir Hastane ile Antalya’da kırsal’da bulunan bir hastanenin filtreleri farklı zamanlarda […]

    Filtreler basınç kaybı yaratarak fanın fazla enerji tüketmesi bakımından bir havalandırma sistemindeki en önemli elamanlardandır. Hava filtreden geçerken bir engel ile karşılaşmış olurlar. Filtrenin kalitesine göre bu direnç değişiklik göstermektedir. Filtreler üretilirken filtre sınıfına göre standart ölçülerde sıfırdan nominal hava debisine kadar çeşitli ara değerlerde test edilerek, her debi noktasındaki basınç belirlenir. Bu […]