Tag Archives: filtre seçimi

    EN 1822: Hava filtreleri- Yüksek verimli (hepa ve ulpa) standardı. EPA, HEPA ve ULPA filtrelerin üretim ve test yöntemlerini tarif eder. Bu standart ISO 29463 uluslar arası standardının yayınlanması ile geçerliliğini yitirmiştir. Ancak standartlar çok benzer olduğundan EN 1822 sınıflandırmaları sektörde güncelliğini devam ettirmektedir.

    Toplu insan yaşamın olduğu her yerde kirleticilerin seviyesi ölçülmeli ve ihtiyaca göre filtre edilmelidir. Filtre seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Başlangıç basınç kaybı Toz tutma kapasitesi Ortalama basınç düşümü Toplam kullanım döngü maliyeti (LLC). Ortama uygun filtrenin kullanıldığından emin olmak