UNI 11425

Ameliyathane için kontrolü kirlenmeli (VCCC) havalandırma ve hava iklimlendirme sistemi

Tasarım, kurulum, çalıştırma, yeterlilik, yönetim ve bakım.

Standart, tesislerde kontrollü kirlenmeye katkı sağlayan sistem ve parçaların tasarım, kurulum, başlatma, performans kontrol, kabul yönetimi ve spesifik olarak ameliyathane denilen ameliyat gerçekleştirmek için yapılmış birimlerde önceden ayarlı sıcaklık ve nem şartları için talimatları içermektedir.

Standart, ameliyathanelerdeki binalar ve/veya sistemlerle ilgili yeni sistemler ve yenilemeler için geçerlidir ve mevcut olanların kullanım şartlarını teyit etmek için asgari şartları verir.

Aşağıda, çevresel parametreler ve bunlarla ilgili bazı miktarlar için tavsiye edilen değerler bulunmaktadır.

Çeşitli odalarda tasarlanan hava saflık sınıfına ulaşmak için standart ayrıca hava filtreleri için asgari verimliliği de belirler.


 

(1) Enfeksiyonlu hasta için kullanılan ameliyathane basıncı bitişik odalara kıyasla daha düşüktür.
(2) Ek D’de verilen örneklere bakınız
(3) Yenileme çalışmalarında, oda sirkülasyon sistemlerini kullanan IOS5 sınıfı ameliyathane oluşturulması gerektiğinde erişilebilecek maksimum gürültü seviyesi 48 dB(A9) ’dir ve proje karar gerekçesini içermelidir.
(4) Ne kadar havanın gerekli olduğu ve izlemeye dayalı olarak
(5) Başka değer yoksa, spesifik kalabalık ihtiyaçları, kirlenme kaynakları ve risk analizine dayalı olarak belirlenen asgari değer.