CARBOFIL


ACG


AKTİF KARBON KASET FİLTRELER

UYGULAMALAR:
- Düşük orta konsantrasyonda hava veya diğer gazların organik
kirlilikten arınmasında.
- İyi gözenek dağılımı sayesinde yüksek düzeyde tutma kapasitesi.
- Boyama kabinlerinde solvent tutmada, mutfaklarda havadan koku
gidermede.
- Biyogaz arıtması için uygundur.