CARBOFIL


AG-AGS


AKTİF KARBON

UYGULAMALAR:
- Düşük orta konsantrasyonda hava veya diğer gazların organik kirlilikten arınmasında.
- İyi gözenek dağılımı sayesinde yüksek düzeyde tutma kapasitesi.
- Boyama kabinlerinde solvent tutmada, mutfaklarda havadan koku gidermede.
- Biyogaz arıtması için uygundur.