Normlar

ISO 14644-1


Temiz odalar ve ilgili kontrollü ortamlar

Bölüm 1: Hava temizliğinin sınıflandırılması

ISO 14644-1 standardı, temiz odalarda ve ilgili kontrollü ortamlarda hava temizlik sınıflandırmalarını kapsar. Bu standart çerçevesindeki sınıflandırma münhasıran asılı partiküllerin konsantrasyonuna dayalı olarak gerçekleştirilir. Ayrıca, bu standarda dayalı sınıflandırma için dikkate alınan partiküller 0.1 mikron ila 5 mikron arasında değişmektedir.