Normlar

EN 779:2012


Genel havalandırma için, toz hava filtreleri.

Filtreleme performansının tespit edilmesi. Standart toz filtrelerinin karşılaması gereken şartları içermekte, bir filtrenin performansını ölçmek için test yöntemleri ve kıyaslama testini tanımlamaktadır. Bu Avrupa standardı 0.4 mikron partiküller için %98 başlangıç verimlilikli hava filtrelerine uygulanır. Filtreler, 0.24 m³/s (850 m³/h) ve 1.5 m³/s (5400m³/h) arasındaki hava akışıyla test edilmelidir.
Bu yeni yönetmelik Mart 2012 tarihinde onaylanmış ve Haziran 2012 tarihinde İtalya’da uygulanmıştır. İnce filtreler (F7, F8 ve F9) için müthiş bir yenilik getirmektedir yeni bir parametreye uyma zorunluluğu: minimum verimlilik (ME). Bu yeni regülasyonun etkilerinden biri nerdeyse tüm eski sentetik elyaf filtrelerin yeniden sınıflandırmasıdır: Aslında, işlenirken sentetik elyaf elektrostatik olarak yüklenmektedir. Kısa bir süre sonra, elektrostatik kaybolmasa da ve bunun sonucu olarak verimlilik düşse de bu verimlilik açısından ürünün ilk performansını iyileştirir.
Bu rahatlığı sağlamak için sentetik elyaf imalatçıları, verimlilik açısından yeni regülasyonun şartlarını karşılayan yeni bölümler tasarlamaktadır. Sentetik elyaftan farklı olarak, cam elyafı elektrostatik yükten etkilenmez ve tüm hizmet ömrü boyunca verimliliğini korur ve böylece filtrenin tüm çalışma ömrü için yönetmeliklerin tespit ettiği sınırları karşılayan performans seviyelerini garanti eder.
Ayrıca, bilgi amaçlı olarak bu standardın ortaya çıkmasından sonra, eski F5 ve F6 “ince” filtrelerin “Orta” olarak sınıflandırılmaya başladığını ve bu nedenle artık M5 ve M6 olarak sınıflandırılmakta olduğunu da belirtmek istiyoruz.