General Filter Havak

KALİTE POLİTİKASI


VİZYON VE MİSYON
Vizyonumuz: Hava filtresi ve filtre ekipmanları konusunda güncel teknolojileri kullanarak uluslararası bir marka oluşturmak. Türkiye pazarında kalite ve kapasite olarak aranan ilk iki firmadan biri olmak.
Misyonumuz: Ortam havalandırması için gerekli olan hava filtrelerini ve filtre ekipmanlarının üretim ve servisi konusunda faaliyet göstermek.
Kalite Politikamız
• Firma üst yönetimi kalite yönetim sistemi standardının ön gördüğü gereksinimleri ve belirlenen şartları oluşturmak, sürdürmek, izlemek ve gerekli düzenlemeleri yaparak etkinliğini artırmak için gerekli önlemleri alacaktır.
• Müşteri ihtiyaçlarına zamanında yanıt vermek ve müşteri memnuniyeti için gerekli çalışmaları yapmak.
• Ürünün kullanılan amaca tamamen uygun olmasını sağlamak.
• Müşterinin ürünü zamanında ve pazar fiyatlarına uygun olarak temin edilebilmesini sağlamak.
• En son teknolojik gelişmeleri ürünlere yansıtarak, mevcut ürünü geliştirmek veya yeni ürünler için araştırmalar yapmak. 
• Müşterinin şirketin yeterliliğine olan güvenini arttırmak.
• Tüm çalışanların kendi alanlarında yeterli ve kalifiye olmasını sağlayacak bir performans değerlendirme sistemi oluşturmak ve eğitimlerle bunları pekiştirmek.
• Çalışanları bir değer olarak görerek motivasyonlarına önem vermek.
• Yasa ile belirtilen şartları uygulayarak işçi sağlığı ve iş güvenliği şartlarını yerine getirerek, güvenli çalışma ortamı oluşturmak.
• Ürün ve hizmetlerimizin çerçevesini çizen uluslararası standartların ve müşteri şartlarını yerine getirecek alt yapıyı tesis etmek.
• Firma içinde kullanılan talimat, prosedür ve iş tanımlarına birebir uyulmasını sağlamak.
• Önemli bir değer olarak gördüğümüz firma kurumsal bilgilerini arşivleme ve ihtiyaç halinde kolay ulaşılabilir, aynı zamanda güvenliğini de sağlayacak bir alt yapı oluşturmak.